(Digitale) grens reconstructie, intekenen Klic-melding en terreinmeting

Dit is een mooi voorbeeld van een project waarin diverse meetkundige disciplines samenkomen. Onze klant, een ontwikkelend bouwer, wil graag een binnenstedelijk terrein herontwikkelen. Van groot belang daarvoor is om te weten waar de huidige perceelgrenzen liggen zodat de exacte grote van de kavels bepaald kunnen worden.  De enige manier om dit (rechtsgeldig) goed  te doen is een grens reconstructie o.b.v. kadastrale veldwerken. Deze stukken vragen wij op bij het Kadaster en vervolgens bepalen wij wat op locatie ingemeten dient te worden om de grens digitaal te kunnen reconstrueren. Op locatie wordt met behulp van GPS landmeetkundige grondslag aangelegd, waar vervolgens met de Total Station op wordt voortgebouwd. Aanvullend en op niet goed toegankelijke plekken worden blokmaten en controlematen met behulp van de meetband nagemeten.

Een groot voordeel van de digitale reconstructie is dat alle relevante gegevens als omliggende bebouwing ingemeten zijn, de grenzen digitaal vastliggen en op elk willekeurig moment (opnieuw) uitgezet kunnen worden. Daarnaast is in deze ondergrond een gevectoriseerde Klic-melding als laag toegevoegd zodat t.o.v. de bestaande bebouwing en grenzen de (indicatieve) locatie van de kabels en leidingen inzichtelijk zijn. Eind resultaat is een digitale tekening in RD-coördinaten met de gegevens in verschillende lagen.

Deze gegevens worden tijdens de uitvoeringsfase door ons gebruikt om het plan in te passen. Dit wil nog wel eens mis gaan als er verschillende meetkundige partijen bij één project betrokken zijn, door zowel de werkzaamheden in het voortraject als de uitvoering te verzorgen voorkom je dit soort problemen. Daarnaast kunnen wij over het algemeen sneller schakelen en het meetwerk goedkoper dan het Kadaster aanbieden, wat voor commerciële partijen natuurlijk interessant is.