Terreinmetingen en boominventarisatie

Regelmatig meten wij terreinen in, inclusief alle aanwezige objecten waaronder bomen. Hiervoor bepalen wij stam- en kroondiameter en indien gewenst (globale) boomdeterminatie.