Terreinmeting, maatvoeren en monitoren

Dit werk bestaat uit het gecombineerd inmeten, monitoren en  maatvoeren van een binnenstedelijke ontwikkeling. Voor de monitoring zijn hoogtebouten in de directe omgeving van de bouwput geplaatst. De meetpunten zijn gekoppeld aan NAP en meetkundige grondslag en worden gemonitord gedurende het project d.m.v. nauwkeurigheids waterpassingen.

Voor de inmeting is landmeetkundige grondslag aangelegd met GPS (voor de positie in RD-coördinaten), waar een hoogte van gewaterpast is. Om het werk heen worden vaste punten gemaakt tijdens de terreinmeting, die in een later stadium voor de maatvoering van de damwanden en stramienen (op de verdiepingen) gebruikt kunnen worden. Voordat de bouw start, wordt op basis van de inmeting het plan op de situatie ingepast.