Metingen aan metrostation en tunnel

Bij dit project zijn in een metrostation diverse as-builtmetingen gedaan voor het inpassen (clash-controls) van diverse installaties, zoals de roltrappen in relatie tot de reeds gestorte wanden.