Maatvoering woning- en utiliteitsbouw

Of het nu gaat om woning- of utiliteitsbouw, wij hebben ruimschoots ervaring met het uitzetten van de (hoofd)maatvoering op zowel kleine als grote projecten. Voor de maatvoering van hoogbouw kunnen wij ons eigen MOUS-systeem inzetten en voor grote projecten kunnen wij u adviseren bij het opstellen van een maatvoeringsplan en de kwaliteitsbeheersing.

Omdat wij in elke fase van het ontwikkelproces – voor verschillende partijen – werkzaam zijn, kunnen wij alle gerelateerde in- en uitzetwerkzaamheden verzorgen. Dat kan al beginnen met het inmeten (of inscannen) van het terrein en belendingen, de (digitale) reconstructie van perceelsgrenzen, het inpassen van het plan in de situatie om daar vervolgens verschillende datasets overheen te leggen (bijvoorbeeld Klic of de projectie in Google Earth). Met name bij binnenstedelijke ontwikkeling kan dit relevant zijn, omdat het inpassen van het plan tussen andere belendingen en eigendomsgrenzen soms erg nauw komt.

Onze filosofie is dat de maatvoerder zelf, naast het uitzetwerk, zijn voorbereiding en verwerking moet kunnen doen. Zo kan op het werk altijd geanticipeerd worden op specifieke wensen en komt het de kwaliteit van het werk ten goede. Of het nu gaat om stapelbouw, prefab, staal of gietbouw, het maatvoeren van hoogten of palen (en paalmisstanden), funderingen, ankers en stramienen, u bent bij ons aan het juiste adres als het om maatvoering gaat.