Machinebesturing

Deze foto hoort bij een project waar wij de GNSS/GPS machinebesturing van verschillende  bulldozers hebben ingeregeld en gekalibreerd. Deze machines werden door de fabricant afgeleverd met een softwarepakket voor de machinebesturing en een GNSS inrichting ingebouwd. Echter omdat de geometrie van elk(e) (type) machine afwijkt, dient deze eerst Tachymetrisch ingemeten te worden. De meetwaarden worden in het systeem ingevoerd en vervolgs hebben wij testen uitgevoerd om te verifiëren of de machinebesturingsinrichting (de combinatie van GNSS-unit en alle tilt sensoren) bij de hoekpunten van de bak dezelfde hoogte en positie waarden geven als met een conventionele GNSS-rover.

Verschillende ondersteunende meetwerkzaamheden kunnen wij verzorgen met GPS en Total Station. Voor het voorbereiden van 3d-modellen en DTM’s hebben wij (Topcon) software voor handen.