Grootschalige monitoring woonwijk

Bij dit project hebben wij een langlopende grootschalige monitoring opgezet van een woonwijk. De funderingen waren in slechte staat als gevolg van bodemdaling. De resultaten werden gepresenteerd in kleurenkaarten.