Monitoren & deformatiemetingen

Wij hebben ruimschoots ervaring met het monitoren bij allerhande projecten. De hier afgebeelde foto is van een project waar wij deformatiemetingen aan belendingen (gedurende de bemaling van de bouwkuip) hebben verzorgt. In dit geval ging het om hoogtemetingen die uitgevoerd zijn met een Leica DNA03 met Invarbaak. Wij hebben daarnaast de apparatuur (Leica TS15-1”) in huis om hoognauwkeurig 3d te kunnen monitoren op spiegels of stickers.

Naar ons inziens valt of staat de monitoring met de samenwerking tussen degene die de meetwaarden interpreteerd en de partij die de meetgegevens aanleverd. Daarvoor kan, in overleg, een (monitorings)plan worden opgezet waarin vooraf o.a. de eisen en wensen, opzet van de meting, inzet apparatuur, signalering- en interventie waarden en de frequentie van de hermetingen worden vastgelegd. Meer hierover weten, neem gerust contact met ons op.

Omdat geen enkel project hetzelfde is, zijn wij creatief bij het inzetten en combineren van verschillende technieken en methoden om het juiste resulaat voor een goede prijs te krijgen. Naast conventionele metingen op meetbouten of spiegels kunnen vlakken en objecten bijvoorbeeld met een multistation of laserscanner (reflectorloos) worden gemonitord.