Monitoring monumentale kerk

In deze monumentale kerk zijn zowel aan de binnen als aan de buitenzijde meetbouten aangebracht voor zettingsmetingen. Over een langere periode zijn verschillende metingen uitgevoerd met een Leica DNA03 digitaal waterpasinstrument in combinatie met Invarbaak. De waterpassing is gekoppeld aan NAP en voor de kwaliteitsborging controleren wij de geschiedenis van deze punten. Theoretisch zijn met dit soort metingen resultaten van 0.3 mm/km heen en weer waterpassen te behalen, in de praktijk ligt dit rond de 0.5 mm.