Laserscannen renovatie project

Bij de renovatie van oude woningen is vaak vraag naar accurate tekeningen. Meestal voldoen de oude archief tekeningen niet (meer) en is een digitale ondergrond gewenst om het ontwerp op uit te werken. Voor dit project zijn 3 verdiepingen ingescand met een Faro Focus Laserscanner. De ingewonnen puntenwolk kan worden opgewerkt tot een 3d model met vlakken of desgewenst kunnen plattegronden en doorsneden uit de wolk worden gegenereerd. Om de verschillende scans aan elkaar te koppelen wordt gebruik gemaakt van, vanuit verschillende standplaatsen, overlappende referentiepunten. Bij dit project hebben wij zowel checkerboards als bollen gebruikt. In de (Scene) software worden vervolgens de verschillende scans gekoppeld tot één model.