Waterpassen meetnetten peilbuizen

Met behulp van een digitaal waterpasinstrument verzorgen wij hoogtemetingen aan peilbuisnetwerken, die grondwaterstanden monitoren. Dit doen wij zowel in stedelijk als in landelijk gebied.