Kadastraal meetwerk en splitsingen

Bij het splitsen van uw perceel kunt u een beroep op ons doen voor het digitaal voorbereiden van de nieuwe grenzen en het uitvoeren van het meetwerk in het veld.