DTM & hoeveelheidsbepaling

Voor dit werk hebben wij met Total Station en GPS ca 20.000 m3 puin ingemeten en verwerkt tot een digitaal model waaruit hoeveelheden bepaalt konden worden.