Maatvoering infratechniek

In de afgelopen periode hebben wij voor verschillende civiele aannemers op een aantal projecten de maatvoering verzorgt. Deze foto hoort bij een project waar de bandenlijnen, putten en rioleringen zijn uitgezet. Omdat het om een binnen stedelijke ontwikkeling ging, zijn daarnaast verschillende kabel en leiding trace’s in kaart gebracht.

Op de andere projecten is op basis van het 3d wegontwerp de gehele maatvoering verzorgt; o.a. het aanleggen van grondslag met GPS en digitaal waterpastoestel (voor de hoogten) en diverse werkzaamheden met de Total Station o.a. uitzetten freescijfers, zaaglijnen en hoogte puinbaan etc.