Presentatie kaartmateriaal en analyses met GIS

In een vroeg stadium genereren wij regelmatig kaartmateriaal voor klanten met behulp van open data en GIS. Hiervoor combineren we verschillende datasets, die we eventueel verrijken met zelf ingewonnen data.