Laserscan renovatie

Voor dit project zijn 3 verdiepingen ingescand met een Faro Focus Laserscanner. De ingewonnen puntenwolk is opgewerkt tot een 3d-model met vlakken, waaruit plattegronden en dwarsdoorsneden kunnen worden gegenereerd.