Drone lucht fotogrammetrie

Voor het in kaart brengen van grote terreinen is de opkomst van de drone gecombineerd met het fotogrammetrisch inwinnen van data een uitkomst. Grote terreinen en lastig toegankelijke locaties kunnen tegen relatief lage kosten volledig 3d in kaart worden gebracht. Deze inwin techniek kan uitstekend worden gecombineerd met andere meetmethoden zoals GPS, Total Station of Laserscanner (vanaf de grond). Het eindproduct is een digitaal 3d model van de locatie, waarbij de punt dichtheid vooraf bepaald is. Het gehele model kan door middel van GPS/GNSS metingen geografisch worden gepositioneerd. Bij dit project is een duingebied van ca 20 ha ingemeten.