Digitaal terreinmodel en hoeveelheidsbepaling puin

Voor dit werk hebben wij met total station en gps ca. 20.000 m3 puin ingemeten en verwerkt tot een digitaal model, waaruit hoeveelheden bepaald konden worden.